Ušetřete si práci – automatická závlaha se o Váš trávník postará

Krásná a zdravá je pouze pravidelně zavlažovaná zahrada. Právě letní dny zanechávají na trávníku vypálená místa a výsadba trpí nedostatkem vody. Proto půdu nenechávejte nikdy zcela vyschnout. Pomůžeme Vám optimálně a úsporně vyřešit závlahu zahrady pomocí inteligentního zavlažovacího systému – stačí nás kontaktovat!

Pomáháme Vám zavlažovat zahradu

Instalujeme automatické závlahy HUNTER a díky mnohaletým zkušenostem a vysokým počtům realizovaných závlah jsme nepřetržitě od roku 2011 vlastníky nejprestižnějšího certifikátu Top Premium Partner.

Celý závlahový systém Vám dodáme na klíč:

 • Navštívíme Vás na pozemku, abychom získali vstupní informace potřebné k výpočtům.
 • Zpracujeme návrh přesně střižený dle rozměrů nebo projektu Vaší zahrady.
 • Nainstalujeme veškeré komponenty.
 • Závlahu zprovozníme a zaškolíme obsluhu.

Jak funguje automatická závlaha zahrad?

Instalaci závlahového systému předchází složitý proces provázený výpočty a kompletní tvorba projektu. Správný výpočet při projektování závlahového systému se odvíjí od kapacity zdroje vody, podle kterého volíme vhodné čerpadlo dle požadavků na tlak a průtok. Z toho důvodu nedoporučujeme osazovat čerpadlo před vypracováním projektu. Pokud je již čerpadlo namontováno, musí být celý systém tomuto čerpadlu přizpůsoben, což může celé dílo nemálo prodražit. Obecně lze říci, že čím silnější zdroj vody, například silný pramen studny nebo potrubí městského rozvodu, tím nižší pořizovací náklady. Řídící jednotka umožňuje zavlažování jednotlivých větví systému v rozdílných časech přesně podle potřeb rostlin, trávníku, užitkových záhonů nebo skleníků. Závlahový systém je dále možné doplnit o Wi-fi jednotku se vzdáleným přístupem nebo napojit na ovládání inteligentního domu. Pro zamezení zavlažování během deštivého počasí je v každém systému zabudován dešťový senzor, který nám pomáhá šetřit vodu v době kdy není třeba zalévat. Jednotka musí být řízena podle sezónních požadavků. Každé roční období poskytuje Vaší zahradě jiný úhrn srážek, z toho důvodu je třeba závlahu přizpůsobit dle aktuálních potřeb. Pro trávníkové porosty doporučujeme výsuvné zavlažovače, pro záhony výsadeb kapkové závlahy, které směrují závlahu přímo ke kořenům rostlin.

Kapková závlaha úsporně dávkuje vodu každé rostlině.

Se systémem rychlospojných ventilů bude voda rozvedena po celé zahradě

Pokud nechcete investovat do kompletní automatické závlahy nebo potřebujete zdroje vody v různých částech zahrady, je možné systém rozšířit o rozvod rychlospojných ventilů – hadici pak lze připojit jednoduše k některé z vodních zásuvek nebo k vodovodnímu sloupku a voda je ihned k dispozici. Celý systém je trvale umístěn pod zemí a nehyzdí tak okolí Vašeho domu množstvím hadic. Systém je vhodný například pro zalévání květinových záhonů a mobilní zeleně, umývání auta nebo sprchování.

Péče o závlahu zahrady je důležitá

Životnost kvalitní závlahy závisí vždy velkou měrou na jejím podzimním zazimování. Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Vypustit vodu ze všech prvků systému samospádem je obvykle nemožné a spoléhat se v těchto případech jen na samovypouštěcí ventily se rozhodně nevyplatí.Nejspolehlivějším, nejrozšířenějším a také nejjednodušším způsobem zazimování je tak profouknutí celého systému stlačeným vzduchem při použití kompresoru odpovídajícího typu a velikosti. Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit vodu ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily. Nenechte svou zahradu přes léto trpět, ušetřete si spoustu času a objednejte si automatickou závlahu zahrady.

Čerstvě založený trávník z výsevu či travního koberce

Při vzcházení trav nově založeného nebo dosetého porostu zavlažujeme častěji menšími dávkami. Nejčastěji to bývá 3x denně. Travnatou plochu udržujeme takto stále vlhkou.

Dvou a víceletý trávník

Po zapojení travního drnu tráva tolik nevysychá a proto vyřadíme prostřední zalévání a necháme pouze 2x denně. Postupně v třetím roce můžeme ubrat závlahu na jednou denně nebo třeba až na 3x do týdne. Počet zálivek týdně vždy záleží na konkrétním stanovišti.

Trávník během jednoho roku

Na jaře a na podzim není potřeba tak vydatná zálivka jako v létě. Na jaře na řídící jednotce nastavíme sezónní nastavení snížením procent na 80 % až 50 % dle potřeby. Naopak v horkých letních měsících zvyšujeme sezónní nastavení až na 150 % dle potřeby.

Trvalkové a keřové záhony

Výsadby nejsou tak náročné na množství vody jako trávníky, proto je zpravidla nezaléváme každý den, ale raději v delších intervalech a vydatněji, aby rostliny nekořenily pouze ve vrchních vrstvách zeminy. Nikdy by však zemina neměla být blátivá, ale zároveň nesmí nikdy zcela vyschnout. Podobně postupujeme i u vzrostlých stromů, kde je optimální použít zavlažovací vaky, ze kterých voda vykapává průběžně několik hodin a postupně se vsakuje ke kořenům.

Máte zájem o závlahový systém? Zjistěte více informací a kontaktujte profesionály.

Délka závlahy dle typu trysek

Rozprašovací trysky „Série A“

 • tyto trysky mají větší průtok a tedy i větší spotřebu vody, proto čas délky trvání závlahy je kratší
 • základní nastavení je na 5 min.
 • na jižním trávníku, nebo na sekci, která více vysychá čas prodloužíme
 • na severní straně závlahu zkrátíme – méně vysychá

Rotační trysky „MP – Rotátory“

 • tyto trysky mají delší dostřik s menší spotřebou vody
 • základní nastavení je 8-10 min.
 • na jižním trávníku, nebo na sekci, která více vysychá čas prodloužíme
 • na severní straně závlahu zkrátíme – méně vysychá

Postřikovače – seřizování úhlu postřiku a délky dostřiku

Seřizování provádíme při zapnuté závlaze. Jsou dva typy trysek:

 • rozprašovací trysky – Série A
 • otační trysky – MP rotátory

Rozprašovací trysky „Série A“

Nastavení úhlu postřiku: Stojíme-li za postřikovačem, tak pravá strana je pevná a dá se otočit s celým vnitřkem postřikovače. Levá strana se nastavuje pootočením vrchní části trysky. Nastavení délky dostřiku: provádíme malým šroubovákem. Pokud šroubek, který je z vrchu trysky zašroubujeme, tak zkracujeme dostřik a naopak.

Rotační trysky „MP – Rotátory“

Nastavení úhlu postřiku: Stojíme-li za postřikovačem, tak levá strana je pevná a dá se otočit s celým vnitřkem postřikovače (tato strana je na trysce označena ryskou). Pravá strana se seřizuje oranžovým klíčkem (nasazením a otáčením doprava a doleva). Nastavení délky dostřiku: seřizujeme oranžovým klíčkem – použitím jako šroubovák. Pokud šroubek, který je z vrchu trysky zašroubujeme, tak zkracujeme
dostřik a naopak.

Nastavování dešťového čidla

Dešťové čidlo slouží k vypnutí závlahy po dešti. Podle stanovištních podmínek je potřeba si jej donastavit. Nastavuje se otevíráním a uzavíráním větrací mřížky. Pokud je po dešti trávník již hodně vyschlý a deštové čidlo stále hlásí, že nemá zalívat, je potřeba více otevřít mřížku, aby čidlo rychleji vyschlo. Pokud je po dešti trávník stále ješte mokrý a závlaha se již zpustila, je potřeba přizavřít mřížku na čidlu, aby vysychalo pomaleji.

Pokud stále hlásí vypnutou závlahu a neprší nebo naopak, je potřeba čidlo restartovat: Podržíme 5s. tlačítko umístěné z vrchu na těle čidla.

Nejběžnější závady

Závada: Jeden zavlažovač vůbec nestříká, jen z něj vytéká voda.
Příčina: Pod tryskou je sítko, které je ucpané.
Odstranění: Je potřeba vyšroubovat trysku, vyčistit sítko a vše dát zpět.

Závada: Stříká voda z rychlospojného ventylu (vodní zásuvka).
Príčina: Kamínek nebo špona se dostala pod těsnící gumičku.
Odstranění: Celý vnitřek zásuvky vyšroubujeme a odstraníme veškeré nečistoty.

Závada: Celkově se snížil tlak, postřikovače nestříkají tak daleko jak by měly.
Príčina: Zanesený hlavní (diskový) filtr, který je na přívodu vody.
Odstranění: Filtr rozšroubujeme, vnitřek propláchneme pod tekoucí vodou a vše zamontujeme
zpět.

Tento manuál neslouží místo návodu k řídící jednotce, jsou to spíše rady jak pracovat se závlahovým systémem pro nejlepší výsledek.

Máte zájem o závlahový systém? Zjistěte více informací a kontaktujte profesionály.

Zazimování závlahového systému

Životnost každého kvalitního zavlažovací systému závisí vždy velkou měrou právě na jeho podzimním zazimování.

Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Samovolně vypustit vodu ze všech prvků systému je obvykle nemožné.

Nejspolehlivějším, nejrozšířenějším a také nejjednodušším způsobem zazimování je tak profouknutí celého systému stlačeným vzduchem při použití kompresoru odpovídajícího typu a velikosti. Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit vodu ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily.

Zazimování se obvykle provádí tímto způsobem:

 • Zavřete hlavní manuální uzávěr závlahové vody a popřípadě vypněte čerpadlo.
 • Ovládací jednotkou na chvilku spusťte závlahu na libovolné sekci a nechte poklesnout zbytkový tlak v systému až na nulu.
 • Připojte kompresor k připravenému ventilu a otevřete jej, popřípadě kompresor připojte na vypouštěcí zátku filtru (1/2“-3/4“závit), který je obvykle součástí hlavní sestavy.
 • Zapněte kompresor a vyčkejte stavu, kdy bude tlaková nádoba natlakována na 4 – 5 Barů (Atm). Do závlahových systémů nikdy nepouštějte vyšší tlak.
 • Jako první zazimujte tlakový rozvod s rychlospojnými ventily, tak že postupně na každou zásuvku nasadíte hadici a počkáte, až přestane téci voda a bude vycházet pouze vzduch (pozor, hadice se bude při procházení vzduchu škubat).
 • Poté nechte znovu natlakovat kompresor a expanzní nádobu na 4 – 5 Barů (Atm). Využijete tak rozvod rychlospojných ventilů jako další prostor pro stlačený vzduch.
 • Po dostatečném dotlakování postupně otevírejte jednotlivé sekce (manuálně nebo ovládací jednotkou). Na příslušné sekci se vysunou postřikovače a ještě chvíli bude z postřikovačů vycházet voda, než ji nahradí vzduch. Postup opakujte do té doby, než ze všech postřikovačů bude vycházet pouze vzduch.
 • Stlačený vzduch vpouštějte do jednotlivých sekcí systému tak dlouho, dokud se výrazně nezmenší tlak na kompresoru (např. na 1-2 Atm). Potom uzavřete na chvíli příslušný elektromagnetický ventil a počkejte opět na zvýšení tlaku na 4 – 5 Barů (Atm), poté ventil opět otevřete. Těmito mírnými tlakovými rázy vyfouknete všechnu vodu ze sekcí.
 • Jako první sekci doporučujeme profukovat vždy tu nejvzdálenější.
 • Tímto způsobem postupujte na všech sekcích. Při správném postupu bude již vždy po otevření jednotlivých ventilů vystupovat z vysunutých postřikovačů pouze vzduch.

Učiňte taková potřebná opatření, aby přívod vody do systému zůstal po celé zimní období uzavřen. Ovládací jednotku přepněte do polohy OFF.

Zkontrolujte si také, zda není riziko zmrznutí v hlavním uzávěru vody (většinou bývá ve vodoměrné šachtici v nezámrzné hloubce nebo uvnitř v objektu). Zkontrolujte také čistotu vložky ve filtru. Pokud je zdrojem vody čerpací stanice, zkontrolujte, zda jsou zazimována i čerpadla, tlaková nádoba a ostatní související armatury. Voda v čerpadle by nikdy neměla zmrznout.

Máte zájem o závlahový systém? Zjistěte více informací a kontaktujte profesionály.