Název projektu: Úspory energií v hale firmy OK ZAHRADY s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026527

Společnost OK ZAHRADY s.r.o. realizuje v letech 2021 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program ÚSPORY ENERGIE – Výzva VI s názvem Úspory energií v hale firmy OK ZAHRADY s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, které povedou k zefektivnění energetického hospodářství, úsporám energie, úsporám nákladů na energie a snížení emisí CO2. Tohoto cíle bude dosaženo tímto projektem  – realizací navržených opatření, které mají přímý vliv na úsporu energií. Projektem bude dosaženo roční snížení spotřeby energie v MWh o více než 48,2 %.

Místem realizace je areál společnosti OK ZAHRADY s.r.o., konkrétně objekt výrobní haly umístěném na p.č. st.1925 a přilehlý pozemek p.č. 1009/34., obec Nový Bydžov, k.ú. Nový Bydžov [707163] ve vlastnictví žadatele.

Dopady projektu budou v konečném důsledku znamenat pozitivní změny (přínosy) nejenom pro samotného žadatele, ale také pro region, v němž žadatel podniká. Mezi hlavní přínosy projektu, které mají především pozitivní vliv na životní prostředí, patří:

– snížení nákladů na energie – díky projektu dojde ke snížení nákladů na spotřebu energie o 34,42 % konkrétně o 209,3 tis. Kč za rok.

– snížení spotřeby energie v MWh – díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie o 50,34 %, konkrétně o 203,26 MWh za rok (731,74GJ/rok).

– snížení emisí oxidu uhličitého – úsporná opatření mají přímý dopad na snížení emisí oxidu uhličitého, což má pozitivní vliv na životní prostředí. Díky projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 33,76 % konkrétně o 48,53 tun CO2 za rok.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti ve firmě OK ZAHRADY s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026528

Společnost OK ZAHRADY s.r.o. realizuje v letech 2021 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program ÚSPORY ENERGIE – Výzva VI s názvem Snížení energetické náročnosti ve firmě OK ZAHRADY s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, které povedou k zefektivnění energetického hospodářství, úsporám energie, úsporám nákladů na energie a snížení emisí CO2. Tohoto cíle bude dosaženo tímto projektem  – realizací navržených opatření, které mají přímý vliv na úsporu energií. Projektem bude dosaženo roční snížení spotřeby energie v MWh o více než 47 %.

Místem realizace je areál žadatele v obci Bydžov Jos. Jungmanna 1735, okrese Hradec Králové, p.č. st. 1324 a p.č. 1009/34, k.ú. Nový Bydžov, PSČ 50401.

Dopady projektu budou v konečném důsledku znamenat pozitivní změny (přínosy) nejenom pro samotného žadatele, ale také pro region, v němž žadatel podniká. Mezi hlavní přínosy projektu, které mají především pozitivní vliv na životní prostředí, patří:

– snížení nákladů na energie – díky projektu dojde ke snížení nákladů na spotřebu energie o 49,97 % konkrétně o 233 tis. Kč za rok;

– snížení spotřeby energie v MWh – díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie o 47,28 %, konkrétně o 63,92 MWh za rok (230,1 GJ/rok);

– snížení emisí oxidu uhličitého – úsporná opatření mají přímý dopad na snížení emisí oxidu uhličitého, což má pozitivní vliv na životní prostředí. Díky projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 50 %, konkrétně o 56,42 tun CO2 za rok.

Název projektu: Pořízení fotovoltaického systému pro společnost OK ZAHRADY s.r.o.

Reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000392

Předmětem projektu je pořízení FV systému o velikosti 20 kWp s akumulací 18,2 kWh pro společnost OK ZAHRADY s.r.o.

Místem realizace projektu je provozovna společnosti na adrese Jos. Jungmanna 1735, 50401 Nový Bydžov.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.